3v3 basketregler | SUAP Sport (2024)

Konst. 1 Bana och boll

Spelet 3x3 spelas på en halvplan med en korg. En vanlig 3x3-bana i officiella tävlingar är cirka 49' bred x 36' djup (15 meter x 11 meter), med vanliga basketplansmarkeringar, inklusive en 19-fots (5,8 meter) frikastlinje, en 22-fots ( 6,75 meter) 2-punktslinje och ett område med en "fri halvcirkel" under den ena korgen. Hälften av en traditionell basketplan får användas.

En boll i storlek 6 används i alla officiella FIBA-tävlingar.

Obs: på gräsrotsnivå kan 3x3 spelas var som helst; Rättsmarkeringar – om sådana används – ska anpassas till det tillgängliga utrymmet

Konst. 2 lag

Varje lag ska bestå av 4 spelare (3 spelare på planen och 1 avbytare).

Konst. 3 matchfunktionärer

Spelet ska bestå av 1 eller 2 domare och tid/poänghållare.

Konst. 4 Början av spelet

4.1. Båda lagen ska värma upp samtidigt innan matchen.

4.2. En myntvändning avgör vilket lag som får den första besittningen. Laget som vinner myntkastet kan antingen välja att dra nytta av bollinnehavet i början av spelet eller i början av en potentiell förlängning.

4.3. Spelet måste börja med tre spelare på planen.

Obs: artiklarna 4.3 och 6.4 gäller endast för FIBA ​​3x3 officiella tävlingar* (inte obligatoriskt för gräsrotsevenemang).

* FIBA:s officiella tävlingar är olympiska turneringar, 3x3 världscuper (inklusive U18), zonmästerskap (inklusive U18), 3x3 World Tour och 3x3 All-Stars

Konst. 5 Poängsättning

5.1. Varje framgångsrikt skott innanför bågen ska tilldelas 1 poäng.

5.2. Varje framgångsrikt skott bakom bågen ska tilldelas 2 poäng.

5.3. Varje framgångsrikt frikast ska tilldelas 1 poäng.

Konst. 6 Speltid/vinnare av ett spel

6.1. Den ordinarie speltiden ska vara enligt följande: en period om 10 minuters speltid. Klockan ska stoppas vid dödbollssituationer och frikast. Klockan ska startas om efter att bytet av bollen har slutförts (så snart den är i det offensiva lagets händer).

6.2. Det första laget som gör 21 poäng eller mer vinner matchen om det sker innan ordinarie speltid är slut. Denna regel gäller endast ordinarie speltid (inte i en potentiell övertid).

6.3. Om resultatet är oavgjort i slutet av speltiden kommer en extra tidsperiod att spelas. Det ska vara en paus på 1 minut innan förlängningen börjar. Det lag som först gör 2 poäng på förlängningen vinner matchen.

6.4. Ett lag ska förlora matchen om laget vid den schemalagda starttiden inte är närvarande på spelplanen med 3 spelare redo att spela. I händelse av förlust markeras spelets poäng med w-0 eller 0-w ("w" står för vinst).

6.5. Ett lag ska förlora som standard om det lämnar planen innan spelets slut eller om alla spelare i laget är skadade och/eller diskvalificerade. I fall av en standardsituation kan det vinnande laget välja att behålla sin poäng eller få spelet förverkat, medan i båda fallen det uteblivna lagets poäng är satt till 0.

6.6. Ett lag som förlorar som standard eller en förlust kommer att diskvalificeras från tävlingen.

Obs: om en spelklocka inte är tillgänglig är speltidens längd efter arrangörens gottfinnande. FIBA rekommenderar att sätta poänggränsen i linje med spelets längd (10 minuter/10 poäng; 15 minuter/15 poäng; 21 minuter/21 poäng).

Konst. 7 fouls/frikast

7.1. Ett lag är i en straffsituation efter att det har begått 6 regelbrott. Efter att ett lag har nått 9 lagbrott, kommer varje efterföljande regelbrott att betraktas som tekniskt. För att undvika tvivel utesluts inte spelare baserat på antalet personliga regelbrott som är föremål för art. 15.

7.2. Regelbrott under skjutningen innanför bågen ska tilldelas 1 frikast, medan regelbrott under skjutningen bakom bågen ska tilldelas 2 frikast.

7.3. Fel under skotthandlingen följt av ett framgångsrikt field goal ska tilldelas ytterligare 1 frikast.

7.4. Lagbrott 7, 8 och 9 ska alltid bedömas med 2 frikast. Den 10:e och eventuella efterföljande lagbrott samt tekniska och osportsliga regelbrott kommer alltid att bedömas med 2 frikast och bollinnehav. Denna klausul tillämpas även på regelbrott under skjutningen och åsidosättande av 7.2 och 7.3.

7.5. Innehav hålls efter det sista frikastet som härrör från en osportslig eller teknisk foul och spelet ska fortsätta med ett utbyte av bollen bakom bågen överst på banan.

Konst. 8 Hur bollen spelas

8.1. Efter varje framgångsrikt field goal eller sista frikast (ex artikel 7.5):

 • En spelare från ett lag som inte gör mål kommer att återuppta spelet genom att dribbla eller skicka bollen från insidan av planen direkt under korgen (inte bakom mållinjen) till en plats på planen bakom bågen.

 • Det defensiva laget får inte spela för bollen i det "fria halvcirkelområdet" under korgen.

8.2. Efter varje misslyckat field goal eller sista frikast (ex artikel 7.5):

 • Om det offensiva laget studsar bollen kan det fortsätta att försöka göra mål utan att returnera bollen bakom bågen.

 • Om det defensiva laget backar eller stjäl bollen måste det returnera bollen bakom bågen (genom att passa eller dribbla).

8.3. Innehav av bollen som ges till något av lagen efter en dödbollssituation ska börja med ett utbyte av bollen (mellan den defensiva och den offensiva spelaren) bakom bågen högst upp på banan.

8.4. En spelare anses vara "bakom bågen" när ingen av hans fötter är inne i eller trampar på bågen.

8.5. I händelse av en hoppbollssituation ska det defensiva laget tilldelas bollen.

Konst. 9 Avstängning

9.1. Att stanna eller misslyckas med att spela aktivt (dvs att inte försöka göra mål) ska vara en överträdelse.

9.2. Om banan är utrustad med en skottklocka måste ett lag försöka ett skott inom 12 sekunder. Klockan ska starta så snart bollen är i de offensiva spelarnas händer (efter utbytet med försvarsspelaren eller efter ett framgångsrikt field goal under korgen).

Notera: Om banan inte är utrustad med en skottklocka och ett lag inte tillräckligt försöker attackera korgen, ska domaren ge dem en varning genom att räkna de sista 5 sekunderna.

Konst. 10 byten

Byten kan göras av vilket lag som helst när bollen blir död, före kontrollbollen. Avbytaren kan komma in i matchen efter att hans lagkamrat kliver av banan och etablerat en fysisk kontakt med honom. Byten kan endast ske bakom mållinjen mittemot korgen och byten kräver ingen åtgärd från domarna eller bordsfunktionärerna.

Konst. 11 Time-outs

En 30-sekunders time-out ges till varje lag. En spelare kan kalla time-out i en dödbollssituation.

Art.12 Protestförfarande

Om ett lag tror att dess intressen har påverkats negativt av ett beslut från en funktionär eller av någon händelse som ägde rum under en match, måste det gå tillväga på följande sätt:

 • 1. En spelare i det laget ska underteckna resultatprotokollet omedelbart i slutet av matchen och innan domaren undertecknar den.

 • 2. Inom 30 minuter ska laget presentera en skriftlig förklaring av fallet, samt en deposition på 200 USD till sportchefen. Om protesten accepteras återbetalas depositionen.

 • 3. Videomaterial får endast användas för att avgöra om ett sista skott för ett field goal i slutet av spelet släpptes under speltiden och/eller om det skottet för ett field goal räknas för 1 eller 2 poäng.

Konst. 13 Lagens ställning

Både i pooler och i den totala tävlingsställningen gäller följande klassificeringsregler. Om lagen är oavgjorda efter det första steget, hänvisa till nästa – och så vidare.

 • 1. Flest vinster (eller vinstförhållande vid ojämnt antal matcher i jämförelse mellan pooler);

 • 2. Head-to-head konfrontation (endast tar hänsyn till vinst/förlust och gäller endast inom en pool);

 • 3. Flest poäng i genomsnitt (utan att överväga att vinna poäng av förlorade poäng).

Om lagen fortfarande är oavgjorda efter dessa tre steg, vinner den eller de med högst seedning tie-breakern.

Konst. 14 Såddregler

Lag seedas i förhållande till lagets rankingpoäng (summan av lagets 3 bästa spelare rankingpoäng, före tävlingen). I händelse av samma lagrankingpoäng kommer seedningen att fastställas slumpmässigt innan tävlingen startar.

Konst. 15 Diskvalifikation

En spelare som begår två osportsliga regelbrott kommer att diskvalificeras från spelet av domarna och från evenemanget av arrangören. Oberoende av detta kommer arrangören att diskvalificera den eller de berörda spelarna från evenemanget för våldshandlingar, verbal eller fysisk aggression, slingrande inblandning i spelresultat, ett brott mot FIBA:s antidopningsregler (bok 4 i FIBA:s interna regler) eller alla andra brott mot FIBA:s etiska regler (bok 1, kapitel II i FIBA:s interna regler). Arrangören kan också diskvalificera hela laget från evenemanget beroende på de andra lagmedlemmarnas bidrag (även genom att inte agera) till ovannämnda beteende. FIBA:s rätt att införa disciplinära sanktioner under evenemangets regelverk, villkoren för 3x3planet.com och FIBA:s interna regler förblir opåverkad av diskvalificering enligt denna artikel 15.

3v3 basketregler | SUAP Sport (2024)

FAQs

How do you play better 3v3 basketball? ›

“In order to play good defines in 3x3, you not only need speed and stamina, but you also need to be strong, especially if you are a guard like me. Being strong means you will be able to stop big guys as well, because we switch a lot in 3x3 defence compared to 5-on-5,” says Amit. “Definitely work on your legs.

How do you win more games in basketball? ›

Based on statistical analyses, the four most important keys for team success in basketball and their relative weights, in parentheses, are:
 1. Shoot a high field goal percentage (10).
 2. Do not commit turnovers (5-6).
 3. Get offensive rebounds (4-5).
 4. Get to the foul line frequently (2-3).

Can a 50 year old play basketball? ›

Basketball, at least full-court play, is not generally considered a lifelong sport. It's rare for many people to play regularly – and consistently – into their 50s, much less 60s and 70s. Birrer doesn't care. He has no secret other than to keep playing, at least three days a week with younger ballers.

Can I learn to play basketball at 40? ›

Just because you've hit age 40 or older on life's highway doesn't mean you have to give up playing sports that take a lot of athleticism, like basketball and tennis.

How do you win a 3 on 3 basketball tournament? ›

The first passing option 1 should be looking at is the pass inside to 3. 2 can cut outside to either wing depending on how the defense plays the cross screen. Make sure 1 is setting a strong screen in the pick-and-roll. Ball handlers aren't often asked to screen, so some of their screens can be weak or easy to dodge.

How do you win a 3x3 in basketball? ›

A FIBA-sanctioned game of 3x3 basketball is played over just a single 10-minute period. The first team to score 21 points instantly wins the match. If neither team reaches the threshold, the team with more points by the end of these 10 minutes is victorious.

What to do with a bad basketball team? ›

The following list offers coaches some valuable tips on dealing with a team that's struggling.
 1. Schedule light. ...
 2. Lower expectations for the season. ...
 3. Simplify. ...
 4. Play a style that keeps you competitive. ...
 5. Cut down on game goals. ...
 6. Cut down on conditioning. ...
 7. Give more days off. ...
 8. Remain positive.

How do you beat a stronger basketball team? ›

Control the rhythm of the game by:
 1. Changing defenses during the game.
 2. Alternating defensive “pick up” points – half-court, ¾ court or full-court to break the offense ball and man flow.
 3. Forcing the opponent to offensive adjustments during the game.
 4. Denying the opponents first pass to the side and or player they favor,

How do you dominate in basketball? ›

Practice, practice, practice your skills. These skills are the ABC's of basketball. Develop your shooting, dribbling, passing, defense, rebounding, etc.. The more skills you develop, you can use them to DOMINATE situations on the court by having the skill level to succeed.

What age do you lose athleticism? ›

Age and Performance

Intuitively we all know athletic performance gradually declines as we get older. It's generally accepted that VO2 max – the maximum amount of oxygen you can take in and deliver to tissues – starts declining at around 40 years old and declines at around 1-2% per year thereafter.

Can you be athletic at 60? ›

From road races to marathons to triathlons, many are finding ways to stay active and motivated as they age. The athletes we've found — some who have lived through the Great Depression, World War II and the Civil Rights movement — prove that health and fitness don't have an age.

What basketball team does Jay Z support? ›

Brooklyn Nets - Jay-Z.

Is high school too late to start a sport? ›

It's never too late to start a sport.

In fact, starting a sport later could even be beneficial to kids. For one, the risk of overuse injuries is decreased, thanks to fewer years of doing the same repetitive movements.

Can I become an athlete at 45? ›

In fact, it's not only possible to maintain your fitness level over 40, many athletes are now using these 'golden' years to get active for the first time or reignite their athletisim, and are seeing excellent results. Take Elite Master runner Pete Magill for example.

Is 8th grade too late to start basketball? ›

Basketball is an amazing sport that can be played at any age. It's not too late to start playing basketball when you're 13 years old. There are benefits of playing basketball early, such as learning the game and developing your skills much earlier than playing when you are older.

How many fouls are allowed in 3x3 basketball? ›

7 Fouls/Free throws. 7.1. A team is in a penalty situation after it has committed 6 fouls. After a team has reached 9 team fouls, any subsequent foul will be considered technical.

How do 3v3 tournaments work? ›

3 players vs 3 players on the field at a time. An alternate player is allowed on the roster, and teams are free to substitute during play. If a team has a sub they will stand in the out of bounds area during the game and there is open subbing. Players must play in the correct age bracket.

What is the largest 3 on 3 tournament? ›

Spokane Hoopfest is the largest 3on3 outdoor basketball tournament on Earth. That means over 6,000 teams, 3,000 volunteers, 225,000 fans and 450 courts spanning 45 city blocks!

What is the easiest 3x3 method? ›

Fridrich method : Advanced solution for Rubik's cube 3x3

This is the fastest and the easiest Rubik's cube solving method. Most of the world fastest speedcubing athletes use the Fridrich method to solve the Rubik's cube. It is the key to solve the cube under 20 seconds or even 10 seconds if you really master the method.

What should I get after a 3x3? ›

4x4. The 4x4 is the next level up from the classic 3x3. Most 4x4 methods simply reduce the 4x4 down to a 3x3, by solving the centers, and edges and then solving the puzzle the same way you would with a 3x3.

Is it OK to quit basketball? ›

The fact of the matter is: if you don't have some very compelling reasons to renew your commitment to this game, you should quit. Quitting is a very reasonable response to a situation that is not fulfilling. And sometimes, it is a necessary step on the path to success.

Is it OK to make mistakes in basketball? ›

Let young players know that it's ok to make mistakes, and in fact mistakes are expected. The key is to learn from the mistakes and don't turn one mistake into a second one by pouting or not hustling back on defense.

How do you win basketball with less talent? ›

Eliminate good shoots and force the other team to take poor and even horrible shots. Reducing your fouls and the number of free throws that your opponent attempts... the most efficient shot in basketball. Mentally frustrated opposing coaches and players. This created a vicious cycle of bad shots and bad plays.

What is the hardest skill to master in basketball? ›

The hardest skill to perfect in the sport is passing, and the hardest skill to learn is play-making. Other challenging parts of the game are shooting, layups, footwork, timing, post game, rebounding, free throws, and blocking.

What age are men most athletic? ›

In terms of strength, it is generally accepted that muscle mass naturally declines over the age of 40, and the evidence seems to suggest 25 is when athletes are at their strongest. there is a plateau in strength around 35-40 before an accelerating decline. By 65, the study found strength declines by 25 per cent.

Are you born athletic or do you become athletic? ›

Athletic performance is a complex trait that is influenced by both genetic and environmental factors. Many physical traits help determine an individual's athletic ability, primarily the strength of muscles used for movement (skeletal muscles ) and the predominant type of fibers that compose them.

At what age are we at your fittest? ›

Your muscles are their strongest at age 25. At 25, your physical strength is at its peak, and stays this way for the following 10 to 15 years. This trait is among the ones you can improve easiest, with the help of the right workout.

Why do athletes look younger? ›

How? By increasing blood flow, exercise helps nourish skin cells and keep them healthy and vital by sending more oxygen to them and carrying away waste. Additionally, when we sweat, our pores open and release the build up inside of them.

At what age does stamina peak? ›

It is well accepted that peak performance as an endurance athlete seems to occur somewhere between 25 to 35 years of age1 – a theory easily demonstrated with results from any major competition.

Why do athletes look older than their age? ›

But another reported downside to running is called “runner's face”. Runner's face is a condition that causes sagging of facial skin, deepening of wrinkles, and hollow cheeks. The prominent appearance of the bones in the face makes a runner look gaunt and can present advanced signs of aging well before their time.

What is Snoop Dogg's favorite NBA team? ›

He is known as an avid basketball fan and big Lakers supporter, who started watching the game ever since the early 80's when the big rivalry between the Lakers and Celtics was at its full swing.

What's Kevin Hart's favorite NBA team? ›

Hart's beloved Philadelphia 76ers opened their postseason Saturday with a win over the Brooklyn Nets in Game 1, while Curry's Warriors opened their NBA title defense with a road defeat to the Sacramento Kings on Saturday.

What basketball team does Johnny Depp support? ›

During Depp's childhood and adolescence, the now actor became a Dolphins fan and every chance he got to see the team play at home he did, even when he dropped out of Miramar High School at age 16 to try his luck in the music world with his first rock band, The Kids.

Is 11th grade too late to start a sport? ›

If your child simply wants to try a new sport, or play it for fun, it's never too late.

What sport is OK to start late? ›

Shooting, like archery, is a sport that's easier for people to start later in life because you don't have to have a particular body shape or size to participate. In fact, athletes competing in the 2016 Rio Olympics ranged in age from 16 to 55, with most falling between 26 and 40.

Is 8th grade too late to start a sport? ›

It's Never Too Late

With the average middle school student between the ages of 11 and 13 years old, they still have their whole lives ahead of them. So, it's not too late to try something new! Also, remember that our kids are more resilient than we are and more open to change and learning new things.

Why do athletes retire at 40? ›

Training, motivation, and luck are key to a long athletic career. Professional athletes must keep themselves in peak physical condition to perform their jobs. But like the rest of us, as they age these top performers' stamina tends to decline, and most retire before the age of 40.

Can you be athletic at 50 years old? ›

Absolutely. Here is my story, and then we will talk about what you can do to become an athlete as you muscle your way into retirement. I have been active all my adult life but never thought of myself as an athlete, especially a competitive athlete. One day, I was introduced to the sport of marathon canoe racing.

Can you get a good body at 45? ›

No matter what your age, you can improve your fitness.

If it's been a long time since you've exercised and you're feeling less than fit, you might think that it's too late to make a change. But you're wrong. You can improve your fitness at any age.

Is 11th grade too late to start basketball? ›

Ages 12 and Up

Despite this fact, if they want to work hard and have some natural athletic ability, they can pick up the game and enjoy it just as much as anyone else. It is certainly never too late to start playing basketball.

How old is the youngest NBA player? ›

The 17-year-old became the youngest known professional basketball player in U.S. history by signing with the NBA's G League Ignite program. Pate turned 17 in March and is five weeks younger than Scoot Henderson, the projected No. 2 pick in the 2023 NBA Draft, was when he joined G League Ignite in 2021.

Is 15 too late for basketball? ›

It doesn't matter how long you've played; several players in the NBA never played until late in high school, and a handful never even played until college. Go to the park and play. Tryout for your school's team. Sign up for a YMCA team.

How do you play a better center in basketball? ›

Centers need to be physical and tough. They are close to the basket, so they're counted on for high-percentage shots. Their rebounding skills are crucial, and they need to play strong defense to prevent easy baskets by the opposing team. They are the last line of defense and, often, a team's best chance on offense.

How do I make my teammates better in basketball? ›

Tips for Being a Great Teammate
 1. Develop valuable, trusting relationships with your teammates both on and off the court.
 2. Be willing to get outside of your comfort zone and play any role to better the team.
 3. Stay motivated and push yourself to giving 100% at every practice and game.

How do you become dominant in basketball? ›

Practice, practice, practice your skills. These skills are the ABC's of basketball. Develop your shooting, dribbling, passing, defense, rebounding, etc.. The more skills you develop, you can use them to DOMINATE situations on the court by having the skill level to succeed.

How do you become an aggressive center in basketball? ›

Basketball on the Edge – 10 Tips for Playing More Aggressive...
 1. Go after loose balls.
 2. Develop an “Every rebound is mine.” mentality.
 3. Don't hesitate. Make a decision and go.
 4. Set physical screens.
 5. Play with high energy.
 6. Communicate.
 7. Develop your basketball skills.
 8. Be confident.
Aug 18, 2016

How do you stop one good player in basketball? ›

If the player is very good at driving right and scoring the ball, shade them to their left. If the player always hits the corner jump shot, make sure to stay close to them when they're near the corner. If they catch the ball with space, close out hard and force them to put it on the ground.

How can I be a perfect teammate? ›

10 tips to be a good team player
 1. Be a good communicator. Healthy communication skills are vital to your professional development. ...
 2. Be a problem-solver. Your team will face challenges. ...
 3. Know your role (and your limits) ...
 4. Take initiative. ...
 5. Stick to your deadlines. ...
 6. Know your strengths. ...
 7. Support and be supported. ...
 8. Share information.
Feb 15, 2023

How do you dominate high school basketball? ›

Your attitude and demeanor on the courts needs to be intense, focused, aggressive and no-nonsense. Your play should include taking charges, diving on the floor for loose balls, running the floor, constant "in your face" pressure on the ball when defending, strong attack moves to the hoop which are effective.

What do centers need to be good at? ›

Centers usually score "down low", or "in the paint" (near the basket, in the key), but there have been many centers who are good perimeter shooters as well. They're typically skilled at pulling down rebounds, contesting shots and setting screens on players.

What does C mean in basketball? ›

C stands for the Center. A basketball position most often occupied by the team's biggest and strongest man on the floor. Some of the most famous NBA players that were disguised as Centers include Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar and Wilt Chamberlain.

What consists of a 3 person basketball team? ›

A -personal basketball team consists of a guard, a forward, and a center.

How does a 3v3 basketball tournament work? ›

3 on 3 Rules

Each game will be to 21 points or 15 minutes long. The team must win by only one point. Teams score by either regular two-point baskets, or by three-point shots taken from outside the three-point circle.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 5359

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.