24 maj 2023 – Windows-konfigurationsuppdatering (2024)

Windows-konfigurationsuppdateringar

Windows-konfigurationsuppdateringar

 • Windows-konfigurationsuppdateringar
 • Tillfällig företagsfunktionskontroll
 • 24 maj 2023 – Windows-konfigurationsuppdatering

Windows 11 version 22H2, alla utgåvorMer mindre

För information, seFå Windows-uppdateringar så snart de är tillgängliga för din enhetochLevererar kontinuerlig innovation i Windows 11.

NoteraFölj@Windows uppdateringför att ta reda på när nytt innehåll publiceras på kontrollpanelen för Windows-versionens hälsa.

Höjdpunkter

 • Ny! Den här uppdateringen lägger till livetextning för följande språk:

  • Kinesiska (förenklad och traditionell)

  • Franska (Frankrike, Kanada)

  • tysk

  • italienska

  • japanska

  • Portugisiska (Brasilien, Portugal)

  • spanska

  • danska

  • Engelska (Irland, andra engelska dialekter)

  • koreanska

   För att aktivera livetextning, använd WIN + Ctrl + Ltangentbordsgenvägen. Du kan också använda snabbinställningsmenyn för tillgänglighet. När du slår på den för första gången kommer Windows att be dig att ladda ner det nödvändiga stödet för taligenkänning. Taligenkänningsstöd kanske inte är tillgängligt på ditt föredragna språk, eller så kanske du vill ha support på andra språk. Du kan ladda ner stöd för taligenkänning fråninställningar>Tid & Språk>Språk & region. Om du vill veta mer, seAnvänd livetextning för att bättre förstå ljudet.

 • Ny! Den här uppdateringen designar om hjälpsidan för röståtkomstkommandon i appen. Varje kommando har nu en beskrivning och exempel på dess varianter. Sökfältet låter dig snabbt hitta kommandon. De nya kategorierna ger ytterligare vägledning. Du kan komma åt kommandohjälpsidan i röståtkomstfältet frånHjälp>Visa alla kommandoneller använd röståtkomstkommandot "vad kan jag säga?" Observera att hjälpsidan kanske inte innehåller alla kommandon. Dessutom kan tilläggsinformationen vara felaktig. Vi planerar att uppdatera detta i framtiden. För en lista över alla röståtkomstkommandon, se.

 • Ny! Den här uppdateringen lägger till stöd för röståtkomstkommandon för följande engelska dialekter:

  • engelska (Storbritannien)

  • engelska (Indien)

  • engelska (Nya Zeeland)

  • engelska (Kanada)

  • engelska (Australien)

   När du aktiverar röståtkomst för första gången kommer Windows att be dig ladda ner en talmodell. Du kanske inte hittar en talmodell som matchar ditt visningsspråk. Du kan fortfarande använda röståtkomst på engelska (USA). Du kan alltid välja ett annat språk fråninställningar>Språkpå röståtkomstfältet.

 • Ny! Den här uppdateringen lägger till nya kommandon för textval och redigering av röståtkomst. Några exempel finns i tabellen.

  Att göra detta

  Säg detta

  Välj ett textintervall i textrutan

  "Välj från [text 1] till [text 2]", t.ex. "Välj från måste röståtkomst"

  Ta bort all text i en textruta

  "Radera allt"

  Använd fetstil, understruken eller kursiv formatering för den markerade texten eller den senast dikterade texten

  "Fet det där", "Stryk under det", "Kursivera det"

 • Ny! Den här uppdateringen lägger till en VPN-statusikon, en liten sköld, i systemfältet. Den visas när du är ansluten tillen erkänd VPN-profil. VPN-ikonen kommer att läggas över i ditt systems accentfärg över den aktiva nätverksanslutningen.

 • Ny! Du kan nu välja att visa sekunder i klockan i systemfältet. För att aktivera detta, gå till aktivitetsfältets beteendesektion iinställningar>Personalisering>Aktivitetsfältet. Du kan också högerklicka på aktivitetsfältet för att snabbt komma till aktivitetsfältets inställningar.

 • Ny! Den här uppdateringen tillhandahåller en kopieringsknapp så att du snabbt kan kopiera koder för tvåfaktorsautentisering (2FA). Dessa är i aviseringar som du får från appar installerade på din PC eller från telefoner kopplade till din PC. Observera att den här funktionen bara fungerar för engelska.

 • Ny! Den här uppdateringen lägger till genvägar för åtkomsttangenter till File Explorers snabbmeny. En åtkomstknapp är en genväg med en knapptryckning. Du kan använda den för att snabbt köra ett kommando i en snabbmeny med ditt tangentbord. Varje åtkomstknapp motsvarar en bokstav i visningsnamnet för menyalternativet. För att testa detta kan du klicka på en fil i Filutforskaren och trycka påmenyknappenpå ditt tangentbord.

 • Ny! Den här uppdateringen lägger till kioskläge för flera appar, vilket är en låsningsfunktion. Om du är administratör kan du ange vilka appar som kan köras på en enhet. Andra appar kommer inte att köras. Du kan också blockera vissa funktioner. Du kan konfigurera olika typer av åtkomst och appar så att de körs för olika användare på en enhet. Kioskläge för flera appar är idealiskt för scenarier där flera personer använder samma enhet. Några exempel är frontlinjearbetare, detaljhandel, utbildning och provtagning. Vissa låsningsanpassningar inkluderar:

  • Begränsa åtkomsten till Inställningar, förutom vissa sidor, som Wi-Fi och skärmens ljusstyrka

  • Visa endast de appar som är tillåtna på Start-menyn

  • Blockera vissa skålar och popup-fönster

   För närvarande kan du aktivera kioskläge för flera appar med PowerShell och WMI Bridge. För att lära dig mer, seKonfigurera en kiosk med flera appar på Windows 11ochAssigned Access CSP.Support för Microsoft Intune, konfiguration av mobila enheter (MDM) och provisioneringspaket kommer snart.

 • Ny! Den här uppdateringen introducerar en LKD-samling (live kernel memory dump) från Task Manager. Med LKD kan du samla in data för att felsöka ett problem medan operativsystemet fortsätter att fungera. Detta minskar stilleståndstiden när du måste undersöka ett program som inte svarar eller stora misslyckanden. För att lära dig mer, seAktivitetshanteraren levande minnesdump.

  För att fånga en LKD, gå tillAktivitetshanteraren>Detaljer. Högerklicka påSystemetbearbeta. VäljSkapa en levande kärnminnesdumpfil.Detta fångar en fullständig live kärna eller kärnstack minnesdump. Dumpningen kommer att skrivas till en fast plats:%LocalAppData%\Microsoft\Windows\TaskManager\LiveKernelDumps.Du kan också gå till sidan Aktivitetshanterarens inställningar för att visa eller redigera inställningarna för live-kärnminnesdumpar.

 • Ny! Den här uppdateringen ersätter inställningarna förVisa pektangentbordet när det inte finns något tangentbord anslutet. Dessa finns påinställningar>Tid & språk>Skriver>Peka på tangentbordet. En ny rullgardinsmeny ger dig tre alternativ för att styra om tryckning på en redigeringskontroll ska öppna pektangentbordet. Alternativen är:

  • Aldrig. Detta undertrycker pektangentbordet även när inget hårdvarutangentbord är anslutet.

  • När inget tangentbord är anslutet. Detta visar pektangentbordet endast när du använder enheten som en surfplatta utan hårdvarutangentbordet.

  • Alltid. Detta visar pektangentbordet även när hårdvarutangentbordet är anslutet.

 • Ny! Denna uppdatering möjliggörInnehållsanpassningsbar ljusstyrka(CABC) för att köras på bärbara datorer och 2-i-1-enheter. Denna funktion dämpar eller gör delar av en skärm ljusare baserat på innehållet. Den försöker hitta en balans mellan att spara batteritid och ge en bra visuell upplevelse. Du kan justera funktionsinställningen fråninställningar>Systemet>Visa>Ljusstyrka & färg. Rullgardinsmenyn ger dig tre alternativ: Av, Alltid och Endast på batteri. För batteridrivna enheter är standardvärdet Endast på batteri. Eftersom enhetstillverkaren måste aktivera CABC kanske funktionen inte finns på alla bärbara datorer eller 2-i-1-enheter.

 • Ny! Den här uppdateringen lägger till en sida med inställningar för USB4-hubbar och enheter. Du hittar den påinställningar> Bluetooth och enheter>USB>USB4-hubbar och enheter. Den här nya sidan ger information om systemets USB4-funktioner och den anslutna kringutrustningen på ett system som stöder USB4. Den här informationen hjälper till med felsökning när du behöver support från tillverkare eller systemadministratör. Några funktioner inkluderar:

  • Du kan se trädet för de anslutna USB4-hubbarna och enheterna.

  • Du kan kopiera detaljer till urklipp för att dela dem.

   Om ditt system inte stöder USB4 med Microsoft USB4 Connection Manager, kommer den här sidan inte att visas. På system som stöder USB4 kommer du att seUSB4 värdrouteri Enhetshanteraren.

 • Ny! Den här uppdateringen lägger till en integritetsinställning för närvarosensorninställningar>Sekretess & säkerhet>Närvaroavkänning. Om du har en enhet som har kompatibla närvarosensorer kan du nu välja de appar som kan komma åt dessa sensorer. Du kan också välja de appar som inte har åtkomst. Microsoft samlar inte in bilder eller metadata. Enhetens hårdvara bearbetar din information lokalt för att maximera integriteten.

 • Ny! Den här uppdateringen förbättrar sökningens prestanda i Inställningar.

 • Ny! Den här uppdateringen ändrar standardbeteendet för utskriftsskärmen (prt scr). Genom att trycka på utskriftsskärmtangenten öppnas klippverktyget som standard. Du kan stänga av den här inställningen fråninställningar>Tillgänglighet>Tangentbord. Om du tidigare har ändrat den här inställningen kommer Windows att behålla dina inställningar.

 • Ny! Den här uppdateringen introducerar en gräns på 20 senaste flikarna iinställningar>Göra flera saker samtidigt. Detta påverkar antalet flikar som visas när du använder ALT + TAB och Snap Assist.

 • Ny! Den här uppdateringen förbättrar molnförslaget och det integrerade sökförslaget. Detta hjälper dig att enkelt skriva populära ord på förenklad kinesiska med hjälp av Input Method Editor (IME). Molnförslaget lägger till det mest relevanta ordet från Microsoft Bing till IME-kandidatfönstret. Det integrerade sökförslaget ger dig ytterligare förslag som liknar det du ser på en Bing-söksida. Du kan infoga ett förslag som text eller söka efter det direkt i Bing. För att aktivera dessa funktioner, välj en chevron-knapp uppe till höger i IME-kandidatfönstret. Välj sedanSätta påknapp.

 • Ny! Den här uppdateringen förbättrar din dators prestanda när du använder en mus som har en hög rapportfrekvens för spel. För att lära dig mer, se "Minskad spelstammning med möss med hög rapportfrekvens" iLevererar förtjusande prestanda för mer än en miljard användare över hela världen.

Hur man får den här uppdateringen

Installera den här uppdateringen

Släpp kanal

Tillgängliga

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update

Ja

Gå tillinställningar>Windows uppdatering>Avancerade alternativ>Valfria uppdateringar. Du hittar länken för att ladda ner och installera uppdateringen.

Gå tillinställningar>Windows uppdateringoch ställ in växeln förFå de senaste uppdateringarna så snart de är tillgängliga

Ja

Ingen. Den här uppdateringen kommer att laddas ner och installeras automatiskt från Windows Update.

PRENUMERERA RSS-FEED

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Upptäck gemenskapen

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra i utbildningar, lär dig hur du säkrar din enhet och mer.

24 maj 2023 – Windows-konfigurationsuppdatering (1)

Microsoft 365-prenumerationsförmåner

24 maj 2023 – Windows-konfigurationsuppdatering (2)

Microsoft 365 utbildning

24 maj 2023 – Windows-konfigurationsuppdatering (3)

Microsoft säkerhet

24 maj 2023 – Windows-konfigurationsuppdatering (4)

Tillgänglighetscenter

Grupper hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och höra från experter med rik kunskap.

24 maj 2023 – Windows-konfigurationsuppdatering (5)

Fråga Microsoft Community

24 maj 2023 – Windows-konfigurationsuppdatering (6)

Microsoft Tech Community

24 maj 2023 – Windows-konfigurationsuppdatering (2024)

FAQs

What is the latest Windows 10 update 2023? ›

On June 13, 2023, Home, Pro, Pro Education, and Pro for Workstations editions of Windows 10, version 21H2 will reach end of servicing. The upcoming June 2023 security update, to be released on June 13, 2023, will be the last update available for these versions.

What is the Windows 11 cumulative update for April 2023? ›

Microsoft has released the patches for April 2023. They released Windows 11 KB5025224 and KB5025239 cumulative updates to fix known issues, security vulnerabilities, and performance issues.

What is the latest version of Windows 10 security update? ›

Windows 10 version 21H2 is the most current release today. This feature update is known as the “November 2021 Update,” it's been available since November 16, 2021, and the latest quality update is “build 19045.2965.” You can use these instructions to check the version installed on your device.

What are the known issues with Windows Update March 2023? ›

One of the known issues with Windows 10 March 2023 patches is the start menu, Windows Search, and UWP apps might have issues opening. Some of the known issues with previous versions of Windows 10 are fixed with March patches. The issue stops video playback after an advertisement plays in the app.

What is the latest version of Windows 11 2023? ›

Microsoft has rolled out the February 2023 update to PCs running Windows 11, version 22H2. The February 2023 update is Microsoft's first feature drop for 2023, internally called the "Moment 2." The February feature drop adds many new features for stable users not registered in the Windows Insider program.

Will there be a 23H2 Windows 10? ›

Microsoft has already confirmed that Windows 10 version 22H2 will be the “final” version of the OS, meaning that there is no 23H2 update coming later this year.

Can I upgrade to Windows 11 in 2025? ›

The answer, simply put, is no—not yet. Windows 10 ends support on October 14, 2025, meaning that if you really can't deal with the added pressure of upgrading—as relatively simple as it is—then don't! Windows 11 will still be there in a year or two.

Will I get another chance to upgrade to Windows 11? ›

If your computer meets the basic hardware and system requirements for Windows 11, every time you check for updates in Windows Update, you will be able to see the Windows upgrade (as an optional update). You can always upgrade to Windows 11 anytime you want.

Will I always be able to upgrade to Windows 11? ›

If your existing Windows 10 PC is running the current version of Windows 10 and meets the minimum hardware specifications to run Windows 11, it will be able to upgrade.

Will Windows 10 get security updates after 2025? ›

Windows 10 will reach end of support on October 14, 2025. The current version, 22H2, will be the final version of Windows 10, and all editions will remain in support with monthly security update releases through that date.

What is newest Windows Update? ›

As of May 2023, the latest major update to Windows 11 is Windows 11 Version 22H2, referred to as the Windows 11 2022 Update. Updating is automatic through Windows Update.

Is Windows 10 21H2 the last feature update? ›

Windows 10, version 21H2 is also known as the Windows 10 November 2021 Update. It includes all features and fixes in previous cumulative updates to Windows 10, version 21H1.

Which Windows will no longer be supported? ›

Support for Windows 8.1 ended on January 10, 2023.

After that date, if you're running Microsoft 365, you'll no longer receive updates for the Office apps; this includes feature, security, and other quality updates.

Which Windows Update is causing problems? ›

These reports have surfaced online after users flagged critical problems with Windows 11's April 2023 update (KB5025239), including a bug that causes performance issues.

Is Windows 10 still good in 2023? ›

After January 10, 2023, Microsoft no longer provides security updates or technical support for Windows 10 on devices based on Intel's discontinued Atom Clover Trail series processors. If you have such devices running Windows 10, Microsoft recommends a new PC with Windows 11 for continued security support.

Is it safe to upgrade to Windows 11 2023? ›

It isn't bad to update to Windows 11 unless your hardware doesn't support it. In particular, if your computer doesn't have TPM 2.0, then upgrading is a bad idea. If your computer does meet the hardware requirements, then updating to Windows 11 isn't bad.

Is Windows 11 good now in 2023? ›

"Windows 11 is best operating system compared to windows 10. Looking very cool and improved features are the best thing of windows 11." "The continuous support and regular updates are also a great way to improve the product performance and remove the bugs."

Will Windows 12 ever exist? ›

When Is Windows 12 Coming Out? The first inkling of a Windows 12 coming sooner than expected happened when Microsoft reportedly started implementing a new update cadence for the OS, with major versions to come every three years. That puts a Windows 12 release in 2024.

Will Windows 12 be a thing? ›

According to Developer, Windows 12 will be released with a File Size of 1.2 GB and it can be downloaded from the Microsoft official website after the release date. Window 12 will be run on all types of computers and PCs that have all the Windows 12 Requirements.

Is Windows 11 better than Windows 10? ›

The answer to the question, “Is Windows 10 or 11 better?” depends on your unique needs. Windows 10 is a solid operating system that can allow you to work, play, and interact with useful apps. And Windows 11 can help you in the same way, but with enhanced features for gaming and interface layouts.

Does Windows 11 expire? ›

For example, the initial release of Windows 11 came out on Oct. 5, 2021, so it will be supported until Oct. 10, 2023, for Home and Pro editions, or until Oct. 8, 2024, for Enterprise and Education.

How long will Windows 11 be free? ›

This end date will be no sooner than October 5, 2022. A Microsoft spokesperson confirmed that the above statement represents Microsoft's plans for the free Windows 11 upgrade offer.

What happens if I don t update my Windows 10 to Windows 11? ›

What if I Keep Using Windows 10 Instead of Upgrading My System to Windows 11? Though the support for Windows 10 will continue until October 2025, time flies really fast. Not only your computer will stay outdated and make your system unstable, it might also put your data at risk.

How much does a Windows 11 cost? ›

Windows Update will provide an indication if and when your PC is eligible, or you can check by going to Settings/Windows Update. How much does it cost to upgrade from Windows 10 to Windows 11? It's free.

What happens if you don't update Windows? ›

Updates often patch newly discovered security vulnerabilities, fixing loopholes that could otherwise be used to attack your system. Therefore, if you're running older versions of your operating system and other programs, you leave your computer open to these exploits.

Is Windows 11 faster than Windows 10? ›

Windows 11 does a lot under the hood to speed up a PC's performance. The same PC will generally run faster on Windows 11 than Windows 10. But no matter how zippy your Windows 11 may be, it can run faster.

What will happen if I upgrade my PC to Windows 11? ›

Windows 11 offers new productivity features and functionality designed to meet the challenges of the hybrid world. It has a completely refreshed look and feel that helps you get more done with less stress.

Why is Windows forcing me to update to Windows 11? ›

Windows users are forced to install Windows 11 updates. It is not a big deal. Microsoft wants to use this method to promote Windows 11. If you want to use Windows 11, you can choose to get it on your PC.

What will happen to Windows 10 after October 2025? ›

Windows 10 version 22H2 is the current and final version of the operating system, though Microsoft said it will continue to release monthly security updates for all Windows 10 editions until it reaches end of support on Oct. 14, 2025.

Do Windows updates expire? ›

Microsoft regularly evaluates old cumulative updates and flag them as expired. That is why you will see the "EXPIRED" label on some patches. At the same time, some updates might not meet the criteria for expiration, for example, due to dependencies on specific updates.

How long will Windows Update 21H2 last? ›

If you are on Windows 10, version 21H2, its end of servicing is coming up on June 13, 2023. For Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro Education, and Windows 10 Pro for Workstations, version 21H2 will stop being offered updates — including security updates — after June.

What are the disadvantages of Windows 11? ›

With that said, below is our selection of the top complaints users have about Windows 11.
 • Windows 11's Hardware Requirements Are Too Stringent. ...
 • Changing Default Apps in Windows 11 Is Too Hard. ...
 • You Have to Sign in to a Microsoft Account to Use Windows 11. ...
 • Windows 11's Start Menu Is Less Usable Than Windows 10's.

How to activate Windows 11 for free? ›

Step 1: Press the Windows key on your keyboard, type Settings, and click Open. Step 2: Under System, scroll down and click on the Activation option. Step 3: Click on Open Store beside 'Get a new license in the Microsoft Store app.'

How to downgrade from Windows 11 to Windows 10? ›

Go to Settings > System > Recovery and, under the Advanced Startup heading, click Restart Now. At the Windows 11 recovery menu, choose Use A Device and select your USB drive. When you see the prompt to boot from the USB drive, tap the spacebar to start Windows Setup. Follow the prompts to install Windows 10.

What is the lifespan of 21H2? ›

The Windows 10 Enterprise LTSC 2021 edition (version 21H2) does not have extended support. It will reach end of servicing on 2027-01-12. Only Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (version 21H2) will have support until 2032-01-13.

Is feature update 21H2 safe? ›

Yes, Windows 10 21H2 is totally safe. When this update was released on November 16, it was confirmed and signed as safe, stable, and ready to install on devices that have 20H2, 2004, and 21H1.

Is Windows still on 21H2? ›

Current status as of April 13, 2023 (PT)

On June 13, 2023, Home, Pro, Pro Education and Pro for Workstations editions of Windows 10, version 21H2 will reach end of servicing. The upcoming June 2023 security update, to be released on June 13, 2023, will be the last update available for this version.

How do I stay on Windows 10 forever? ›

Method 1.

All you have to do is navigate to the following path: Start menu > Settings > Windows Update > Advanced options > Recovery > Previous version of Windows. You may see a button that says "Go back" instead. Just click on it and complete the on-screen instructions to revert your computer back to Windows 10!

Is Windows 7 still safe to use 2023? ›

Microsoft has announced that it is ending support for Windows 7 and Windows 8.1 operating systems from January 10, 2023. This means that both operating systems will no longer receive any feature or security updates from the company. Windows 7 was first released in 2009 as the successor to Windows Vista.

Can I still use Windows 8 after 2023? ›

Will my Windows 8.1 computer stop working? No. Support for Windows 8.1 is discontinued, but the software will continue to function. However, after January 10, 2023, your computer running Windows 8.1 will no longer receive security updates.

Can Windows Update ruined my computer? ›

No Windows update can physically damage your memory or hard drive but their installation, like any software installation, may have been a catalyst that brought these hardware issues to light. Replace the memory or replace the hard drive if the memory or hard drive tests fail, and then install Windows again.

Should you always Windows Update? ›

Software updates are always a hassle, but every time you ignore Windows' updates, your operating system becomes more vulnerable. Operatng system updates are constantly being released to keep your system up to date with top-of-the-line features, and they're worth the download when you have the time.

Why do so many Windows updates fail? ›

Corrupted update files. A lack of free space. A hardware conflict. Issues with the update service.

Is Windows 10 with laptop for lifetime? ›

If the laptop is new and Windows 10 is installed by the manufacturer then the licence is for the life of the device. If it is used or refurbished then it depends on the seller.

Will there be Windows 11 23H2? ›

Although the Windows 11 23H2 feature update won't release until sometime in the fall, Microsoft is already confirming several of the new features expected to arrive with the new version.

What is the known issue of Microsoft patch Tuesday April 2023? ›

April 2023 Patch Tuesday: One Zero-Day and Seven Critical Vulnerabilities Identified
 • April 2023 Risk Analysis.
 • Actively Exploited Zero-Day Vulnerability in the Common Log File System Driver.
 • Critical Vulnerabilities in Microsoft Windows Message Queuing System.
Apr 27, 2023

Is Windows 11 23H2 cancelled? ›

On the other hand, the original Windows 11 version 23H2 release, which has been cancelled in favour of Windows 12, was going to be based on the Zinc platform. With Zinc scrapped, Microsoft is moving to Germanium for the next-gen Windows and plans to use the existing Nickel (22H2) platform for Windows 11 23H2.

Which is better Windows 10 or Windows 11? ›

The answer to the question, “Is Windows 10 or 11 better?” depends on your unique needs. Windows 10 is a solid operating system that can allow you to work, play, and interact with useful apps. And Windows 11 can help you in the same way, but with enhanced features for gaming and interface layouts.

Why Windows 11 is better than Windows 10? ›

Improved gaming features

If you want the best Windows OS for gaming, Windows 11 is for you. Recent Windows 11 updates included optimizations for running games in windowed mode, and it supports features like Auto HDR and DirectStorage — an upcoming feature that helps games load in less than one second.

Should i switch to Windows 11 in 2023? ›

There's not really any point. There aren't any features of Windows 11 that are compelling enough to justify upgrading to it.

When 23H2 is coming? ›

As for exactly when the 23H2 update will be available, that's not yet clear. Windows Central suggested September or October 2023, but we don't yet know how accurate that is.

Is Windows 11 good yet 2023? ›

"Windows 11 is best operating system compared to windows 10. Looking very cool and improved features are the best thing of windows 11." "The continuous support and regular updates are also a great way to improve the product performance and remove the bugs."

What are the Windows updates for April 2023? ›

Microsoft has released today the April 2023 Patch Tuesday updates for Windows 11 and Windows 10. This month, Microsoft fixed 97 vulnerabilities in Windows and other components, with one of them being already exploited by attackers.

What is CVE 2023 28252 zero day? ›

CVE-2023-28252 is a privilege escalation vulnerability, an attacker with access to the system and enough ability to run code can successfully exploit to acquire SYSTEM privileges – the highest user privilege level in Windows.

Will Microsoft Office 2013 reach end of support in April 2023? ›

Microsoft announced yesterday that Office 2013 reached its end of support on April 11, 2023. The company has warned that it will no longer provide security patches and technical support for the perpetual-license product. Microsoft originally released Office 2013 back in January 2013.

Will we be forced to use Windows 11? ›

If you want to use Windows 11, you can choose to get it on your PC. If you want to continue to use Windows 10, you can choose to decline Windows 11 update. This will not influence your device. You should not worry about it.

Why is Windows 11 closing my programs? ›

Why Does Windows 11 Keep Closing My Programs? Usually, problems closing by themselves on Windows 11 issues occur because of incompatible or buggy applications. It may include default and third-party applications, software, or programs. A virus-infected system may also face problems closing by themselves issue.

Will Windows 10 be discontinued after Windows 11? ›

Windows 10 will reach end of support on October 14, 2025. The current version, 22H2, will be the final version of Windows 10, and all editions will remain in support with monthly security update releases through that date.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated:

Views: 5361

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.